Stormcast Sizes

Liberator

Judicator

Redeemer

Praetor

Knight Vexillor

Lord Imperatant

Annihilator

Vindictor

Knight Arcanum

Yndrasta